Onze diensten

In overleg met u kunnen wij een breed pakket aan diensten aan u aanbieden. Uw wensen zijn hierbij ons uitgangspunt, waardoor er vrijwel altijd sprake is van maatwerk. In ons dienstenpakket zijn onder meer de volgende activiteiten mogelijk:

• Financieringsvraagstukken
• Fiscale vraagstukken
• Administratie- of bedrijfsvoerings werkzaamheden
• Samenstellen (publikatie)jaarrekeningen
• Bancaire condities (rekening-courant) beoordelen
• Boekhoudkundige werkzaamheden 
• BTW, VPB, IB aangiften
• Bedrijfsopvolgingsmogelijkheden 
• Bedrijfsaankoop/verkoop (corporate finance)
• Due diligence opdrachten
• Beheer verzekeringsportefeuilles (verbetering condities)
• Personele vraagstukken
• Bemiddeling bij aan-en verkoop van (on)roerende zaken